Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Xưa & nay số 417 (tháng 12- 2012)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
 • Xưa & nay số 417 (tháng 12- 2012)
 • XƯA & NAY SỐ 417 (THÁNG 12- 2012)

  Trong số này:

  Phục hồi vốn cổ hát Xoan - Vũ Kim Biên

  Chương trình hợp tác phục nguyên Điện Cần Chánh - Phan Thanh Hải

  Trần Văn Kiết với báo Dân chúng - Vũ Hoài An

  Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và giao lưu văn hóa Việt - Chăm - Phạm Tấn Thiên

  Tiểu luận hình ảnh: Lễ Khao Lề - Lê Hồng Khánh

  Lễ hầu đồng của Việt nam: cấu tạo âm nhạc của thần thánh - Barley Norton

  Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu & nghệ thuật tuồng - Vũ Ngọc Liên

  Án thơ trong lịch sử - Phạm Thuận Thành

  Bờ xe nước Quảng Ngãi một công trình thủy lợi độc đáo - Tôn Thất Thọ

  Phái Bộ Hoa Kỳ tại hải cảng Vũng lấm năm 1833 - Nguyễn Lục Gia

  Trân trọng giới thiệu!

  Có thể đọc trên các thiết bị:
      
  Giá bìa: 10.000đ
  Giá bán: 4.000đ
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận