Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Xưa & nay số 409 (tháng 8- 2012)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
 • Xưa & nay số 409 (tháng 8- 2012)
 • XƯA & NAY SỐ 409 (THÁNG 8- 2012)

  Trong số này:

  Đại diện Việt Minh với chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội năm 1945 - Lê Trọng Nghĩa

  Hội Tân Việt Nam với Cách mạng tháng Tám ở Huế - Tôn Quang Phiệt

  Bằng Giang vị tướng bình dân - Giang Hà

  Biển Đông Dự án khai thác và bảo đảm an ninh giữa Trung Quốc và Việt Nam - Bennoit de Tréglodé

  Cách chính sách phát triển nông thôn ở Việt Nam ở thời kỳ Đổi mới - Philip Taylor

  Đinh Bộ Lĩnh & lạn Lã Xử Bình từ sử liệu tới sử thực - Trần Trọng Dương

  Về một văn kiện của Quốc Tế cộng sản ở Việt Nam năm 1924 - Cao Tự Thanh

  Hành trình các đô thị cổ Qui Nhơn - Nguyễn Thanh Quang

  Mạn đàm về văn hóa thịt chó - Chu Xuân Giao

  Về một số địa danh gốc Chăm - Nguyễn Thanh Lợi

  Trân trọng giới thiệu!

  Có thể đọc trên các thiết bị:
      
  Giá bìa: 10.000đ
  Giá bán: 4.000đ
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận