Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Kinh Thánh là bộ sưu tập những cuốn sách do nhiều người khác nhau viết lại trong khoảng thời gian hơn 1.000 năm, từ 1.450 TCN. Kinh Thánh bao gồm hai phần: Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước gồm nhiều tập sách ghi chép lịch sử của dân Do Thái thuở xưa. Còn Tân Ước chứa đựng lời của Đức Jesus và của các sứ đồ đầu tiên của Ngài, trong suốt thời gian 60 đến 70 năm.

Kinh Thánh gồm 66 cuốn sách, và gần giống một thư viện vì nó chứa đựng rất nhiều đề tài khác nhau, chẳng hạn như luật pháp, lịch sử, thơ văn, những lời giảng hay châm ngôn, nhật ký, và thư từ.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận