Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tâm lí học quản lí, lãnh đạo
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Tâm lí học quản lí, lãnh đạo là môn học từ lâu đã được đưa vào các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhiều chuyên ngành khác nhau tại nhiều cơ sở giáo dục. Để phục vụ cho môn học, giáo trình này không chỉ hướng đến đối tượng là sinh viên, mà còn hướng đến học viên cao học các chuyên ngành liên quan, học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí các ngành nghề khác nhau – những người đã có những trải nghiệm nhất định về hoạt động lãnh đạo, quản lí. Vì thế, nội dung giáo trình được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu, vừa đảm bảo cung cấp toàn diện hệ thống kiến thức của môn học cho các đối tượng muốn bước đầu nghiên cứu chuyên sâu, vừa giúp những người đã và đang trải nghiệm thực tiễn có thể phân tích và ứng dụng những kiến thức này trong công tác quản lí, lãnh đạo mà bản thân đang đảm nhiệm.

Nội dung cuốn sách gồm năm chương:

Chương I. Khái quát về Tâm lí học quản lí, lãnh đạo, giới thiệu về sự ra đời tất yếu của chuyên ngành đáp ứng nhu cầu ứng dụng kiến thức tâm lí học trong công tác lãnh đạo và quản lí con người, đồng thời phân tích đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu cơ bản của chuyên ngành này.

Chương II. Tâm lí học trong công tác quản lí, lãnh đạo cá nhân và tập thể lao động, phân tích những vấn đề tâm lí cá nhân và tập thể lao động với tư cách đối tượng của quản lí, lãnh đạo.

Chương III. Tâm lí học về hoạt động và nhân cách của người quản lí, lãnh đạo, phân tích đặc điểm của hoạt động lãnh 8 đạo, quản lí và các yêu cầu đối với nhân cách của chủ thể quản lí để đáp ứng đòi hỏi khách quan của hoạt động này.

Chương IV. Giao tiếp trong quản lí, lãnh đạo, phân tích các vấn đề tâm lí của giao tiếp quản lí – yếu tố tạo ra một nguồn lực đặc biệt của quản lí – nguồn lực thông tin.

Chương V. Ứng xử tình huống trong quản lí, lãnh đạo, trình bày về sự tất yếu, tính quy luật của sự xuất hiện các tình huống quản lí, từ đó phân tích đặc điểm của tình huống quản lí, các yêu cầu và các bước tiến hành ứng xử tình huống trong quản lí.

Sau mỗi chương là các câu hỏi thảo luận, tình huống, bài tập thực hành.

Cuối sách là phần Phụ lục, cung cấp một số trắc nghiệm về nhân cách, phong cách lãnh đạo.  

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận