Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Nghĩa tình thái của câu tiếng Việt và việc vận dụng trong dạy học Ngữ văn
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Nghĩa tình thái của câu tiếng Việt và việc vận dụng trong dạy học Ngữ văn do TS. Nguyễn Thị Nhung thực hiện là công trình Việt ngữ học đầu tiên nghiên cứu hệ thống về nghĩa tình thái chủ quan của câu tiếng Việt và việc vận dụng nghĩa tình thái chủ quan của câu vào dạy học Ngữ văn. Chuyên luận đã tổng quan một cách hệ thống tình hình nghiên cứu lí luận về tình thái, các phương tiện biểu thị tình thái và việc ứng dụng nghĩa tình thái. Từ đó tác giả đã nêu lên quan niệm của mình về nghĩa tình thái của câu tiếng Việt: "Nghĩa tình thái là một bộ phận nghĩa của câu giúp biến nội dung mệnh đề ở thế tiềm năng trở thành các phát ngôn khi giao tiếp. Nó bao gồm tất cả những gì mà nguời nói thể hiện kèm theo nội dung mệnh đề khi thực hiện một câu nói, nhằm biểu thị quan hệ của điều được nói đến trong câu với hiện thực khách quan; biểu thị nhận thức, sự đánh giá, cảm xúc của nguời nói với điều được nói đến trong câu và mong muốn, thái độ của nguời nói với nguời nghe". Vận dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp, tác giả đã đề xuất các tiêu chí phân loại nghĩa tình thái của câu tiếng Việt thành một hệ thống bao gồm hai bộ phận: nghĩa tình thái chủ quan và nghĩa tình thái khách quan. Nghĩa tình thái chủ quan gồm hai nhóm nghĩa. Nhóm nghĩa thứ nhất là tình thái biểu thị quan hệ giữa người nói với điều được nói đến, gồm nghĩa tình thái  nhận thức, nghĩa tình thái đánh giá và nghĩa tình thái cảm xúc. Nhóm nghĩa thứ hai là nghĩa tình thái biểu thị quan hệ giũa nguời nói và ngừời nghe, gồm nghĩa tình thái đạo lí và nghĩa tình thái thái độ. Năm loại nghĩa tình thái chủ quan này được tác giả mô tỏ, phân tích cụ thể và kĩ càng, giúp người đọc thấy rõ được các loại nghĩa tình thái và các đặc trưng của chúng về các sắc thái, tính chủ quan, phương tiện và cách thức biểu hiện.

Tìm hiểu nghĩa tình thái chủ quan của câu tiếng Việt là tìm hiểu sự nhận thức, đánh giá, những tình cảm, cảm xúc của người Việt với những điều được nói tới, cũng như tìm hiểu quan hệ, thái độ của người nói đối với người nghe, những sự áp đặt hành động của người nói với người nghe hay với chính mình trên cơ sở tính hợp thức về đạo đức hay các chuẩn mực xã hội. Tác giả đã vận dụng những kết quả nghiên cứu nghĩa tình thái để tìm hiểu nghĩa tình thái chủ quan của câu tiếng Việt trong các van ban van học giảng dạy ở trường trung học phổ thông. Đây là một ứng dụng có hiệu qua kết qua nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lí luận chung về nghĩa tình thái, đồng thời cụ thể hoá các biểu hiện và tác dụng của nghĩa tình thái chủ quan thể hiện ở câu tiếng Việt. Vì vậy, có thể khẳng định rằng sự tìm hiểu nghĩa tình thái chủ quan của câu tiếng Việt trong các văn bản văn học giảng dạy ở trường trung học phổ thông có tác dụng thiết thực với việc dạy - học tiếng Việt, giảng dạy văn học cũng như việc bảo tồn văn hoá và giáo dục đạo đức cho học sinh.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận