Đồng nhất hóa vật liệu và kết cấu tấm không đồng nhất
 
 
 
 
 
Mục lục
 
 
Bạn đang xem ở chế độ Xem thử bấm vào đây để mua