Giáo trình Giải tích lồi và Tối ưu
 
 
 
 
 
Mục lục
 
 
Bạn đang xem ở chế độ Xem thử bấm vào đây để mua