Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Xưa & Nay số 508 (tháng 6.2019)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
 • Xưa & Nay số 508 (tháng 6.2019)
 • XƯA & NAY SỐ 508 (THÁNG 6.2019)

  Trong số này:

  Biển Đông & Hoàng Sa - Trường Sa dưới thời Pháp thuộc (1884-1945) - Nguyễn Đình Đầu

  Nguồn sử liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên báo chí nửa đầu thế kỷ XX - Nguyễn Hữu Sơn

  Đã tìm ra tư liệu về "người Lâm Ấp sang Nhật Bản" vào thế kỷ VIII - Phật Triết - Vĩnh Sính

  Sự chỉ đạo của vua Tự Đức về việc biên soạn Việt sử - Đặng Đức Thi

  Về các "thuộc" và "kim hộ thuộc" ở xứ Quảng Nam xưa - Phú Bình

  Quan hệ tri âm, tri kỹ giữa vua Lê Thánh Tông & tiến sĩ Thân Nhân Trung - Tường Minh

  Giải mã Đại Nam Thực Lục tiền biên, trường hợp Văn Phong - Nguyễn Lục Gia

  Chuyên đề Phú Yên

  Di sản Hán Nôm ở Phú Yên - Đào Nhật Kim  

  Những sắc thái nông thôn trong không gian đô thị Hà Nội xưa - Đinh Duyệt

  Chùa Sùng Phúc - Nguyễn Xuân Toàn

  Có thể đọc trên các thiết bị:
      
  Giá bìa: 20.000đ
  Giá bán: 7.000đ
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận