Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Quản lí việc phát triển chương trình đào tạo trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu xã hội
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Chuyên luận gồm 3 chương.

Chương 1: Trình bày cơ sở lí luận của vấn đề quản lí việc phát triển CTĐT trong trường đại học đáp ứng yêu cầu xă hội.

Chương 2: Khảo sát một số vấn đề thực tiễn về phát triển CTĐT và quản lí việc phát triển CTĐT trong trường đại học.

Chương 3: Đề xuất một số giải pháp quản lí việc phát triển CTĐT trong trường đại học đáp ứng yêu cầu xă hội. CTĐT đề cập trong chuyên luận được giới hạn là CTĐT trình độ đại học. Hi vọng đây có thể là tài liệu hữu ích cho sinh viên (SV), học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lí giáo dục và các nhà quản lí giáo dục của các trường đại học.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận