Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Giá trị tu từ của từ láy tượng thanh trong tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Trong chuyên luận này, dựa trên cơ sở lý thuyết biểu âm (sound symbolism), tác giả đi sâu khảo sát các từ láy tượng thanh trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Anh) nhằm củng cố thêm quan niệm về sự tương ứng giữa âm và nghĩa của tín hiệu ngôn ngữ, đồng thời nêu bật giá trị biểu trưng của các từ láy tượng thanh trong các sáng tác văn học – nghệ thuật.

Chuyên luận này là kết quả kế thừa và phát triển một số nội dung cơ bản từ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu với đề tài Hiện tượng mô phỏng và biểu trưng âm thanh trong tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh) do PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lang, PGS.TS. Dư Ngọc Ngân hướng dẫn, bảo vệ ngày 20/9/2012 và đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Giá trị tu từ của từ láy tượng thanh trong tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh), nghiệm thu tại Trường Đại học Sài Gòn ngày 21/1/2016.

Hy vọng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp thêm vào việc nghiên cứu từ láy tượng thanh, thuyết biểu trưng ngữ âm và giúp bạn đọc tìm hiểu giá trị tu từ của từ láy tượng thanh tiếng Việt và tiếng Anh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ có tính quốc tế. 

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận