Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên – Những vấn đề lí luận và thực tiễn
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Nghị quyết số 29–NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lí” là một trong 9 nhiệm vụ và giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Được sự tài trợ của Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia thông qua đề tài mã số VI 2.3 – 2013.15, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Đồng Tháp đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên – Những vấn đề lí luận và thực tiễn.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương II: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và các giai đoạn tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục

Chương III: Hệ thống năng lực nghiên cứu khoa học của người giáo viên

Chương IV: Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chương V: Đề xuất định hướng giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận