Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (President Ho Chi Minh's testament)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Communiqué

1. The original documents related to the text of President Ho Chi Minh’s Testament

2. On the Testament made public in September 1969 after thedeath of President Ho Chi Minh

3. The Political Bureau of the 6th Party Central Committee

4. On the date of the death of President Ho Chí Minh

Documents in President Ho Chi Minh’s Own Writingrelated To His Testament

Translations Of Documentsrelated To President Ho Chi Minh’s Testament

President Ho Chi Minh’s Testamentmade Public In 1969

Last Tribute of The Central Committee Of The Viet Nam Workers’ Party

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận